Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
27/07/2006
1. Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
3. Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2006 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини