Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Гласувани бяха промени в Кодекса за социалното осигуряване и в законите за автомобилните превози и за защита срещу дискриминацията
09/08/2006
ГЛАСУВАНИ БЯХА ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И В ЗАКОНИТЕ ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ И ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА


Народното събрание гласува на първо четене промените в Закона за автомобилните превози. На второ четене бяха приети изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за защита срещу дискриминацията.

Депутатите приключиха с разискванията на второ четене по законопроекта за договорите за финансово обезпечение. На второ четене бяха обсъдени текстове от законопроекта за промени в Закона за енергетиката. Сред законопроектите, включени в програмата на Народното събрание за тази седмица, са също първо четене на промените в Закона за устройство на територията, второто четене на измененията в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и първо четене на законопроект за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община.

Дневният ред предвижда тази седмица да бъдат обсъдени на второ четене и промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Първото четене на законопроектите за безмитната търговия и за данъците върху доходите на физическите лица, както и на промени в Закона за политическите партии, са също в програмата на парламента за периода 2 – 11 август 2006 г. 

Парламентарният контрол ще се проведе на 11 август 2006 г., петък, от 11.00 часа. След парламентарния контрол Народното събрание ще продължи своята работа по законодателната си дейност. 

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини