Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие промените в Закона за трасплантация на органи, тъкани и клетки
18/08/2006

На заседанието си на 18 август 2006 г. Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

На заседанието си на 17 август 2006 г. Народното събрание гласува решение, с което приема Доклада на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници и направените констатации.

На заседанието си на 16 август 2006 г. Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Депутатите ратифицираха Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г.
Ратифициран бе и Допълнителният протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества, на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход и на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно биомедицинските изследвания.

Народните представители приеха законопроект за денонсиране на Ветеринарно-санитарната конвенцията между правителството на Народна Република България и правителството на Източна Република Уругвай.

На първо четене бе подкрепен законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии с вносители депутатите Йордан Цонев, Татяна Дончева и Яни Янев. Не бяха подкрепени промените в същия закон, предложени от народния представител Петър Манолов.

На първо четене бе приет законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с вносител Министерски съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини