Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

23/08/2006
1. Закон за ратифициране на Протокола за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ .

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.

4. Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн.

5. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини