Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
23/08/2006
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

На заседанието си на 23 август 2006 г. Народното събрание ратифицира Протокола за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания с който се създават международните правни условия за статута на организацията, и тя се приравнява към останалите международни организации.

На второто четене бяха приети промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Парламентът прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, синхронизиращи законодателството ни с това на ЕС в областта на интелектуалната собственост.

Депутатите гласуваха също на второ четене изменения и допълнения в Закона за промишления дизайн и в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Бяха приети и текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за второ четене.

В програмата на Народното събрание за тази седмица са още първото четене на промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Второто четене на изменения в Наказателния кодекс, както и първото четене на промени в Гражданския процесуален кодекс и на проекта за нов ГПК са също в дневния ред парламента.
Първото четене на промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и второто четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на промени в Закона за политическите партии, също са в програмата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини