Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие
31/08/2006
1. Решение относно третата сесия на Народното събрание.
2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
3. На първо четене проекта на Граждански процесуален кодекс.
4. Решение за изменение на Решението на Народното събрание за избиране на Централна избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
5. Решение за допълнение на Решението на Народното събрание за определяне възнагражденията на членовете на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
6. На първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
7. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
8. На първо четене законопроекта за влизането и пребиваването на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства в Република България.
9. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини