Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/09/2006
Народното събрание прие:
  1. На първо четене законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица
  2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал
  3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата
  4. Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
  5. Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
  6. Решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г.
  7. Закон за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиранеФорма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини