Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Доклад относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание 953-13-6 10/06/2019 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 954-02-44 31/05/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. 911-00-2 31/05/2019 Решение
Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. 911-00-3 31/05/2019 Решение
Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. 911-00-5 31/05/2019 Решение
Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. 911-00-6 31/05/2019 Решение
Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г. 911-00-7 31/05/2019 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 954-02-35 30/05/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 954-02-36 30/05/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по отбрана 954-02-37 30/05/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;