Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение 802-00-55 14/12/2018 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 854-02-74 13/12/2018 Решение БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 854-02-69 12/12/2018 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 854-02-70 12/12/2018 Решение ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;МИЛЕН МИХОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 854-02-71 12/12/2018 Решение ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;МИЛЕН МИХОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 854-02-72 12/12/2018 Решение БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по енергетика 854-02-73 12/12/2018 Решение БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 854-02-68 04/12/2018 Решение ДАНАИЛ КИРИЛОВ;
Проект на решение за попълване на ръководството на Комисията по външна политика 854-02-67 27/11/2018 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;
Проект на решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава" 854-02-65 23/11/2018 Решение МИЛЕН МИХОВ;ПЛАМЕН МАНУШЕВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ВЛАДИМИР ТОШЕВ;ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА;РАДОСТИН ТАНЕВ;БОРИС КЪРЧЕВ;КОЛЬО МИЛЕВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ПЕТЪР ВИТАНОВ;СЛАВИ НЕЦОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;БОРИС БОРИСОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;