Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване дейността на държавен фонд "Земеделие"
Сигнатура 106
Дата на постъпване 07/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Васил Калинов към министъра на земеделието Мехмед Дикме, прието на 12.11.2001 г., РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" до 30.11.2001 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/11/2001 - приет(приет в зала)