Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за сключване на Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община и за издаване на гаранционно писмо до Японската банка за международно сътрудничество по договора за заем
Сигнатура 107
Дата на постъпване 16/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за общинските бюджети РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи чрез размяна на ноти Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община в размер 12 894 000 000 японски йени и да издаде гаранционно писмо до Японската банка за международно сътрудничество по договора за заем.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/11/2001 - приет(приет в зала)