Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане бюджета на Българската народна банка за 2002 г.
Сигнатура 109
Дата на постъпване 28/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/11/2001 - приет(приет в зала)