Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Георги Седефчов Първанов
Сигнатура 110
Дата на постъпване 29/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Георги Седефчов Първанов, народен представител от 2. многомандатен избирателен район - Бургаски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/11/2001 - приет(приет в зала)