Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране представители на Българския парламент в Европейския конвент
Сигнатура 129
Дата на постъпване 06/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с Декларацията за бъдещето на Европейския съюз, приета на 15 декември 2001 г. в Лакен, РЕШИ: 1. Избира за основни представители на българския парламент в Европейския конвент: Даниел Василев Вълчев - от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори; Николай Евтимов Младенов - от парламентарната група на Обединените демократични сили. 2. Избира за заместващи представители на българския парламент в Европейския конвент: Александър Стоянов Арабаджиев - от парламентарната група на Коалиция за България; Несрин Мустафа Узун - от парламентарната група на Движението за права и свободи.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/02/2002 - приет(приет в зала)