Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността /ИСАФ/ в Авганистан в изпълнение на Резолюция № 1386/2001 г. на Съвета за сигурност на ООН и под командването на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Сигнатура 130
Дата на постъпване 06/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан с контингент с обща численост до 40 военнослужещи с личното си оръжие и боеприпаси, техника и модул за санитарна обработка на личен състав, техника за логистично и комуникационно осигуряване в състава на британския военен контингент за срока на операцията в изпълнение на Резолюция № 1386/2001 г. на Съвета за сигурност на ООН и под командването на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия считано от 14 февруари 2002 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/02/2002 - приет(приет в зала)