Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов
Сигнатура 131
Дата на постъпване 07/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление от народния представител Венцислав Василев Върбанов във връзка с искането на главния прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител. 2. Комисията се състои от 12 народни представители, от които: 6 - от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 2 - от парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 - от парламентарната група на Коалиция за България, и 2 - от парламентарната група на Движението за права и свободи. 3. Избира състав на комисията: председател: Борислав Николов Ралчев членове: Весела Атанасова Драганова, Пламен Неделчев Моллов, Валентин Николов Милтенов, Нина Христова Радева, Стоян Илиев Кушлев, Йордан Георгиев Соколов, Елиана Стоименова Масева, Татяна Дончева Тотева, Бойко Илиев Рашков, Ремзи Дурмуш Осман, Расим Муса Сеидахмет. 4. Временната комисия се избира за срок от един месец.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/02/2002 - приет(приет в зала)