Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за определяне наименование на висше училище
Сигнатура 134
Дата на постъпване 13/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Определя наименованието на Висшия медицински институт - Пловдив, като "Медицински университет - гр. Пловдив".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/02/2002 - приет(приет в зала)