Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
Сигнатура 136
Дата на постъпване 20/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24 и чл. 30, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията Р Е Ш И : Избира Анна Вълчева Хаджиева за член на Съвета за електронни медии.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/02/2002 - приет(приет в зала)