Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение на решението по доклада на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие"
Сигнатура 137
Дата на постъпване 20/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Сроковете по т. 2 и 4 от Решението по доклада на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 109 от 2001 г.) се удължават до 31 март 2002 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/02/2002 - приет(приет в зала)