Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за извършване на комплексна проверка на дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерство на транспорта и съобщенията
Сигнатура 138
Дата на постъпване 22/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 и 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията. 2. Комисията се състои от 7 народни представители, от които: 4 - от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 2 - от Парламентарната група на Коалиция за България, и 1 - от Парламентарната група на Движението за права и свободи. 3. Избира председател, двама заместник-председатели и членове на Временната анкетна комисия, както следва: Председател: Никола Богданов Николов Заместник-председатели: Ремзи Дурмуш Осман Александър Стоянов Арабаджиев Членове: Тодор Найденов Костурски Пламен Димитров Кенаров Димитър Милков Ламбовски Петър Василев Мутафчиев 4. В едномесечен срок комисията предоставя доклад за резултатите от проучването си.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/02/2002 - приет(приет в зала)