Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване транзитното преминаване през територията на Република България на румънска пехотна рота, включена към италианския контингент от състава на мироопазващите сили на КФОР в Косово
Сигнатура 140
Дата на постъпване 28/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на република България РЕШИ: Разрешава транзитното преминаване през територията на Република България на румънска пехотна рота (разделена на два отряда) в състав 86 военнослужещи, военно имущество и техника, включена към италианския контингент от състава на мироопазващите сили на КФОР в Косово, в периода 2 - 3 март 2002 г., както следва: Първи отряд: Влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт - Видин, на 2 март 2002 г. около 10 ч. и напускане територията на страната през Граничния контролно-пропускателен пункт - Гюешево, на 2 март 2002 г. около 14 ч. Отрядът включва 4 военнослужещи без въоръжение и боеприпаси. Придвижване по маршрута Видин - София - Перник - Гюешево с автомобилен транспорт на собствен ход. Втори отряд: Влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе, на 2 март 2002 г. около 17 ч., напускане територията на страната през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, на 3 март 2002 г. около 23 ч. Преминаване по маршрута Русе - София - Кулата с железопътен транспорт (влакова композиция от 16 вагона). Отрядът включва: 82 военнослужещи; транспортно оборудване - 4 автомобила, 2 джипа с радиостанции, 3 влекача и 10 бронетранспортьора; въоръжение и боеприпаси - 41 бр. 9 мм пистолети, 39 бр. 5,45 мм автоматични пушки, 8 бр. 5,45 мм автоматични пушки НЛ, 8 бр. лунети НЛ 154, 1 бр. 7,62 мм картечница ПКМС, 9 бр. 7,62 мм картечници ПКТ, 9 бр. 14,5 мм картечници КПВТ, 6 бр. 7,62 мм лафети, 4 бр. 26 мм пистолети, 6 бр. гранатохвъргачки АГ-7, 6 бр. 5,45 мм картечници, 2 бр. 7,62 мм автоматични пушки с лунет, 17 бр. бинокли, 6 бр. лунети НВС 700 за картечница, 2 бр. лунети НВС 700 за гранатохвъргачка АГ-7, 12 бр. оптични прибори за нощно виждане и лазерно насочване, 2000 бр. 9 мм патрони, 27 200 бр. 5,45 мм патрони, 9600 бр. 5,45 мм трасиращи патрони, 33 440 бр. 7,62 мм патрони, 32 970 бр. бронебойни патрони, 560 бр. ръчни гранати, 189 бр. противотанкови гранати, 440 бр. сигнални патрони и детонатори; резервни части (ЗИП); бойно снаряжение; военно оборудване и тилово имущество.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/02/2002 - приет(приет в зала)