Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военнослужещи с личното си оръжие и техника на територията на Република България за участие в инженерното учение на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа "Крайъгълен камък 2002"
Сигнатура 141
Дата на постъпване 28/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването за периода от 1 март до 31 август 2002 г. на чуждестранни военнослужещи и техника за участие в инженерното учение "Крайъгълен камък 2002", както следва: - от Република Албания - до 20 военнослужещи с личното си оръжие и до 4 единици инженерна и автомобилна техника; - от Република Гърция - до 55 военнослужещи с личното си оръжие и до 15 единици инженерна и автомобилна техника; - от Република Македония - до 15 военнослужещи с личното си оръжие и до 4 единици инженерна и автомобилна техника; - от Румъния - до 30 военнослужещи с личното си оръжие и до 6 единици инженерна и автомобилна техника; - от Република Турция - до 18 военнослужещи с личното си оръжие и до 6 единици инженерна и автомобилна техника; - от Съединените американски щати - до 200 военнослужещи с личното си оръжие и до 35 единици инженерна и автомобилна техника.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/02/2002 - приет(приет в зала)