Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание
Сигнатура 167
Дата на постъпване 26/04/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Обявява Великденска ваканция от 2 май до 11 май 2002 г. включително.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/04/2002 - приет(приет в зала)