Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 231
Дата на постъпване 29/11/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България заради неизпълнение на решение на Народното събрание от 2 октомври 2002 г. - нарушение на чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/11/2002 - приет(приет в зала)