Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища ІV" - първа фаза
Сигнатура 288
Дата на постъпване 09/04/2003
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за заем в размер до 60 млн. евро за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/04/2003 - приет(приет в зала)