Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване на генералния директор на Българската телеграфна агенция
Сигнатура 291
Дата на постъпване 10/04/2003
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 2, буква "б" от Статута на Българската телеграфна агенция РЕШИ: Освобождава Стоян Тодоров Чешмеджиев като генерален директор на Българската телеграфна агенция.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/04/2003 - приет(приет в зала)