Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа"
Сигнатура 315
Дата на постъпване 25/06/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на представителен взвод от Българската армия в състав 30 кадрови военнослужещи с личното си оръжие без боеприпаси в Румъния за времето от 22 до 26 юли 2003 г. за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа" и транспортирането му с военно-транспортен самолет Ан-26 без въоръжение и специално оборудване на борда и с екипаж до 8 кадрови военнослужещи.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2003 - приет(приет в зала)