Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на управител на Българската народна банка
Сигнатура 333
Дата на постъпване 09/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 и 4 от Закона за Българската народна банка РЕШИ: Избира Иван Ганчов Искров за управител на Българската народна банка.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/10/2003 - приет(приет в зала)