Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Благовест Христов Сендов
Сигнатура 335
Дата на постъпване 10/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Благовест Христов Сендов, народен представител от 16. многомандатен избирателен район – Пловдив.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/10/2003 - приет(приет в зала)