Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент от Турските въоръжени сили на територията на Република България
Сигнатура 346
Дата на постъпване 29/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването на територията на Република България на военен контингент от 45 военнослужещи с оръжие и екипировка от 33-а механизирана бригада - Лозенград, на Турските въоръжени сили в периода 4 - 7 ноември 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/10/2003 - приет(приет в зала)