Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Република Турция за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество 2004"
Сигнатура 385
Дата на постъпване 24/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на кораб от Българската армия - корвета "Бодри", с щатното въоръжение и екипаж 54 души в Република Турция за времето от 3 до 9 април 2004 г. за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество 2004".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/03/2004 - приет(приет в зала)