Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2004 г.
Сигнатура 391
Дата на постъпване 01/04/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Великденската ваканция на Народното събрание за 2004 г. е от 5 до 14 април 2004 г. включително.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/04/2004 - приет(приет в зала)