Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Гергана Христова Грънчарова
Сигнатура 393
Дата на постъпване 28/04/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България, РЕШИ: Прекратява пълномощията на Гергана Христова Грънчарова – народен представител от 17.Многомандатен избирателен район – Пловдивски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/04/2004 - приет(приет в зала)