Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Никола Богданов Николов
Сигнатура 477
Дата на постъпване 14/10/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява правомощията на Никола Богданов Николов, народен представител от 31.Многомандатен избирателен район – Ямболски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/10/2004 - приет(приет в зала)