Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим
Сигнатура 479
Дата на постъпване 20/10/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим с два месеца. Решението е прието от Тридесет и деветото Народно събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/10/2004 - приет(приет в зала)