Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на данните по твърдения за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак
Сигнатура 495
Дата на постъпване 19/12/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на данните по твърдения за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак с три месеца.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/12/2004 - приет(приет в зала)