Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в XL Народно събрание
Сигнатура 85
Дата на постъпване 27/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Възлага на Временната комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в 40-то Народно събрание, да проучи и новопостъпилите искания от главния прокурор, а именно: - искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в 40-то Народно събрание, с вх. № 527-00-4 от 24.10.2005 г.; - искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в 40-то Народно събрание, с вх. № 527-00-5 от 25.10.2005 г. и - искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в 40-то Народно събрание, с вх. № 527-00-6 от 25.10.2005 г. 2. Удължава срока на действие на Временната комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в 40-то Народно събрание, с два месеца. Решението е прието от XL Народно събрание на 27 октомври 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/10/2005 - приет(приет в зала)