Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в ХL Народно събрание
Сигнатура 82
Дата на постъпване 07/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление от народния представител Стефан Антонов Софиянски във връзка с искането на главния прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител. 2. Комисията се състои от 10 народни представители, от които: 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и по 1 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Коалиция "Атака", Парламентарната група на Демократи за силна България и Парламентарната група на Българския народен съюз. 3. Избира състав на комисията: Председател: Пламен Георгиев Ранчев. Членове: Добромир Христов Гущеров, Йовко Христов Йовков, Борислав Николов Ралчев, Минчо Викторов Спасов, Христо Дамянов Бисеров, Борислав Иванов Българинов. 4. Временната комисия се избира за срок от един месец. Решението е прието от XL Народно събрание на 7 октомври 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/10/2005 - приет(приет в зала)