Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в ръководството и състава на Комисията по транспорт и съобщения
Сигнатура 79
Дата на постъпване 05/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира Радослав Георгиев Илиевски за заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения. 2. Избира Стойко Илиев Танков и Костадин Александров Кобаков за членове на Комисията по транспорт и съобщения. Решението е прието от XL Народно събрание на 5 октомври 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/10/2005 - приет(приет в зала)