Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Сигнатура 73
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва: - за парламентарната група на Коалиция за България - един; - за парламентарната група на Национално движение Симеон Втори - един; - за парламентарната група на Движението за права и свободи - един; - за парламентарната група на Коалиция “Атака” - един; - за парламентарната група на Български народен съюз - един. 2. Избира състав на делегацията, както следва: Петър Владимиров Димитров – от парламентарната група на Коалиция за България, Борислав Николов Ралчев – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Касим Исмаил Дал – от парламентарната група на Движението за права и свободи, Борислав Янчев Ноев – от парламентарната група на Коалиция “Атака”, Николай Петров Кънчев - от парламентарната група на Български народен съюз. 3. Избира за председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Петър Димитров от Парламентарната група на Коалиция за България. 4. Избира двама заместник-председатели, както следва: Борислав Ралчев от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и Борислав Ноев от Парламентарната група на Коалиция “Атака”. Решението е прието от XL Народно събрание на 28 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2005 - приет(приет в зала)