Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Сигнатура 74
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав 5 основни и 5 заместващи членове, както следва: - за парламентарната група на Коалиция за България – двама основни; - за парламентарната група на Национално движение Симеон Втори – двама основни и един заместващ; - за парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен; - за парламентарната група на Обединените демократични сили – 1 заместващ; - за парламентарната група на Коалиция “Атака” – 1 заместващ; - за парламентарната група на Демократи за силна България – 1 заместващ; - за парламентарната група на Български народен съюз – 1 заместващ. 2. Избира състав на делегацията, както следва: а) Основни членове: Георги Владимиров Юруков – от парламентарната група на Коалиция за България, Пламен Георгиев Ранчев – от парламентарната група на Коалиция за България, Ваня Крумова Цветкова – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Соломон Исак Паси – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Лютви Ахмед Местан – от парламентарната група на Движение за права и свободи. б) Заместващи членове: Ангел Вълчев Тюркеджиев – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Христо Йорданов Кирчев - от парламентарната група на Обединените демократични сили, Владимир Първанов Кузов – от парламентарната група на Коалиция “Атака”, Светослав Христов Малинов - от парламентарната група на Демократи за силна България, Борислав Димитров Китов - от парламентарната група на Български народен съюз. 3. Избира за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Ваня Цветкова от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори. 4. Избира двама заместник-ръководители на делегацията, както следва: Георги Владимиров Юруков – от парламентарната група на Коалиция за България и Лютви Ахмед Местан – от парламентарната група на Движение за права и свободи. Решението е прието от XL Народно събрание на 28 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2005 - приет(приет в зала)