Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз
Сигнатура 69
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз в състав 6 основни и 6 заместващи членове, както следва: - за парламентарната група на Коалиция за България – двама основни и двама заместващи; - за парламентарната група на Национално движение Симеон Втори – един основен и един заместващ; - за парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен и един заместващ; - за парламентарната група на Обединените демократични сили – един заместващ; - за парламентарната група на Коалиция “Атака” – един основен; - за парламентарната група на Демократи за силна България – един заместващ; - за парламентарната група на Български народен съюз – един основен. 2. Избира състав на делегацията, както следва: а) Основни членове: Владимир Николов Дамгов – от парламентарната група на Коалиция за България, Атанас Тодоров Мерджанов – от парламентарната група на Коалиция за България, Ясен Георгиев Янев – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Ремзи Дурмуш Осман – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Илиян Вълев Илиев – от парламентарната група на Коалиция “Атака”, Борислав Иванов Българинов - от парламентарната група на Български народен съюз. б) Заместващи членове: Марко Николов Мечев – от парламентарната група на Коалиция за България, Иво Първанов Атанасов – от парламентарната група на Коалиция за България, Иван Матеев Иванов– от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Хасан Ахмед Адемов – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Димитър Иванов Димитров - от парламентарната група на Обединените демократични сили, Евгени Стефанов Чачев - от парламентарната група на Демократи за силна България. 3. Избира за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз Владимир Дамгов от парламентарната група на Коалиция за България. 4. Избира трима заместник-ръководители на делегацията, както следва: Ясен Янев от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Ремзи Осман от парламентарната група на Движение за права и свободи и Илиян Илиев от парламентарната група на Коалиция “Атака”. Решението е прието от XL Народно събрание на 28 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2005 - приет(приет в зала)