Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 67
Дата на постъпване 21/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви “а” и “с” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа Р Е Ш И: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни и 6 заместващи представители, както следва: - за парламентарната група на Коалиция за България – двама основни и двама заместващи представители; - за парламентарната група на Национално движение Симеон Втори – един основен и двама заместващи представители; - за парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен и един заместващ представител; - парламентарната група на Обединените демократични сили – един основен представител; - парламентарната група на Коалиция “Атака” – един заместващ представител; - за парламентарната група на Демократи за силна България – един основен представител. 2. Избира състав на делегацията, както следва: а) Основни представители: Илиана Малинова Йотова – от парламентарната група на Коалиция за България, Евгени Захариев Кирилов – от парламентарната група на Коалиция за България, Даринка Христова Станчева – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Юнал Саид Лютфи – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Надежда Николова Михайлова - парламентарната група на Обединените демократични сили, Иван Николаев Иванов - от парламентарната група на Демократи за силна България. б) Заместващи представители: Андрей Лазаров Пантев – от парламентарната група на Коалиция за България, Александър Стоянов Арабаджиев – от парламентарната група на Коалиция за България, Анелия Христова Атанасова – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Лъчезар Богомилов Иванов – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Фатме Муса Илияз – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Десислав Славов Чукалов - от парламентарната група на Коалиция “Атака”. 3. Избира за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Юнал Лютфи – от парламентарната група на Движение за права и свободи. 4. Избира за заместник-ръководители на делегацията Илиана Йотова – от парламентарната група на Коалиция за България и Иван Иванов - от парламентарната група на Демократи за силна България. Решението е прието от XL Народно събрание на 21 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2005 - приет(приет в зала)