Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища V"
Сигнатура 224
Дата на постъпване 17/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да сключи финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за заем в размер до 380 млн. евро за финансиране на проект "България - Транзитни пътища V". Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 май 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/05/2007 - приет(приет в зала)