Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г.
Сигнатура 274
Дата на постъпване 13/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    <a href="pub/otchet_budget2005.pdf">Изтегли</a>
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/07/2007 - приет(приет в зала)