Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 292
Дата на постъпване 03/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Анелия Йорданова Мингова, народен представител от 15.многомандатен избирателен район - Плевенски. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 3 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/10/2007 - приет(приет в зала)