Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване на пълномощия на народен представител
Сигнатура 426
Дата на постъпване 16/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Георги Николов Ангелов, народен представител от 24. многомандатен избирателен район - София. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 16 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/07/2008 - приет(приет в зала)