Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 431
Дата на постъпване 30/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с мотив нанесени материални и морални щети на Република България и българските граждани от провала на правителството при спазването на правилата на държава – член на Европейския съюз, и усвояване на средствата от Европейския съюз. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/07/2008 - приет(приет в зала)