Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.6.2002 г. с международна заповед за задържане и екстрадиран в Кралство Холандия, както и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за периода на пребиваването му у нас
Сигнатура 497
Дата на постъпване 15/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 и чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.6.2002 г. с международна заповед за задържане и екстрадиран в Кралство Холандия, както и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за периода на пребиваването му у нас. Временната анкетна комисия да проучи цялата информация, в това число и оперативна, с която разполагат българските държавни органи. 2. Комисията се състои от 16 народни представители, от които: 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, по 2 от Парламентарната група на НДСВ и Парламентарната група на Движение за права и свободи, по 1 от Парламентарната група на Българска нова демокрация, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Коалиция "Атака", Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Движение "Напред" и Парламентарната група "Ред, законност и справедливост" и един независим народен представител. З. Избира състав на комисията: Председател: Христо Дамянов Бисеров. Членове: Кирил Николаев Добрев, Сияна Атанасова Фудулова, Радослав Георгиев Илиевски, Атанаска Михайлова Тенева, Надка Балева Янкова, Камен Костов Костадинов, Павел Димитров Шопов, Мария Василева Капон. 4. Временната анкетна комисията се избира за срок от три седмици. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 април 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/04/2009 - приет(приет в зала)