Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу Президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България
Сигнатура 054-02-27
Дата на постъпване 30/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/03/2010
Обнародван в ДВ брой 28/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията срещу Президента на Република България