Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София
Сигнатура 002-03-14
Дата на постъпване 06/08/2010
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/09/2010
Обнародван в ДВ брой 78/2010 г.
Финален текст на решението Решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София